Eraspilling

Eraspilling h1>

Bilde av et elisabethansk teater.

Interessante fakta og informasjon om James Burbage.

Folgende fakta gir interessant informasjon om James Burbage James Burbage ble fodt 1531 Trodde a bli fodt i Stratford-upon-Avon trent som en snekker.

James Burbage gjorde den uvanlige beslutningen om a bli en skuespiller Han ble hovedmannen i Leicester’s Men acting troup James flyttet fra a handle til teatralsk ledelse Bygget Theatre i 1576 – den aller forste i England Han konsulterte Dr. John Dee om arkitekturen til The Teater De viktigste rivalerne til James Burbage var Philip Henslow, som bygde Rose and Fortune teatrene som ble brukt av den skuespiller som heter Admiral’s Men James Burbage, dode i 1597 og ble begravet i skuespillerkirken St Leonards i Shoreditch.

Biografi av James Burbage (1531-1597)

James Burbage var en elisabethansk entreprenor. Han oppnadde betydelig fortjeneste ved a spille opp pa Elizabethan Inn-yards og hadde visjonen om a bygge ‘Theatre’ og ‘Globe’. Han var i forkant av de tidlige dagene av det elisabethanske kommersielle teatret og spilte en viktig rolle i historien om Globe Theatre og William Shakespeare. James Burbage ble fodt i 1531 og sies a v re fodt i Stratford-upon-Avon. James startet tilsynelatende sin karriere som en snekker, opplevd i snekkerarbeid. Pa et tidspunkt i sin karriere endret han til a handle – et ekstremt uvanlig valg som i de tidlige elisabethanske tidene var skuespillerne sett pa som ingenting bedre enn skurker og vagabond. Reisende skuespillere ble mott med en slik mistanke om at forskriften ble palagt. Lisenser ble gitt til aristokratiet for a opprettholde grupper av spillere, som til enhver tid matte v re palagt a vise sine legitimasjonsbeskrivelser. I utgangspunktet var det ogsa en regel at disse utovende artene bare skulle vises i haller til sine lanere, men dette kravet ble snart oversett. James Burbage ble medlem av Robert Dudley, 1. jarl av Leicesters spillere – en skuespiller som referert til som Leicester’s Men, som ble grunnlagt i 1572. James Burbage ble leder av denne skuespilleren. I 1574 ble James Burbage den forste engl nderen for a fa en teatralsk lisens – han hadde blitt veldig serios om sin rolle som teatralsk entreprenor og leder.

James Burbage og ‘The Theatre’

James Burbage bygde det aller forste teateret med sin svoger John Brayne, riktig kalt Theatre. Ordet «teater» hadde v rt i bruk i forhold til plattformene som ble benyttet for de midlertidige stadier som ble oppfort pa innvoller. James Burbage lante 1000 poeng (666, 13s. 4d.) Fra svigersonnen John Brayne, som han skulle bygge sitt lekhus. Det ble bygget i 1576 pa land som ble leid fra Giles Allen som var en storslagen puritansk. Giles Allen var imot alle teatralske aktiviteter pa landet, men klarte ikke a stoppe James Burbage fra a bygge «The Theatre» pa nettstedet. Teatret ble designet som en konstruksjon som ligner pa et lite romerske amfiteater – det elisabethanske amfiteateret. De modifiserte egenskapene til de eksisterende blodsportsringene med tillegg av et fast stadium, i motsetning til den boydestottede scenen som brukes i innmotene. Dette gjorde at de nye sceneproduksjonene kunne bli langt mer sofistikerte. Spillene inneholdt bruk av rekvisitter som kanoner (selv om disse massive rekvisita ofte matte sta pa scenen for hele forestillingen) og et mye storre scenerom for skuespillerne som var ferdig med felle-dorer. Spesielle effekter var ogsa et spektakul rt tillegg som muliggjor roykeffekter, avfyring av en ekte kanon, fyrverkeri (for dramatiske kampscener) og spektakul re «flygende» innganger. Den andre viktige funksjonen var den brosteinsbelagte verftet, i motsetning til den bare jordgulvet egnet for dyr. Dette tillot «pit» -omradet til a huske playgoers, selv pa vate dager. Dermed skapte den elisabethanske teatriske entreprenoren, James Burbage, tegningen for Globe-teatret. Omdommet til elisabethanske teatre var ekstremt darlig. Teatret handlet ikke bare som spillested, men stottet ogsa gambling og blodsporter. Spillene tiltrukket seg hundrevis av mennesker som dessverre inkluderte undesirables, inkludert tyver, skarer og lommetyver. Ikke overraskende var det forstyrrelser og kamper. James Burbage dode i 1597 og Theatre-virksomheten ble overtatt av sine sonner Cuthbert og Richard Burbage. Etter James Burbages dod ble leieavtalen til Theatre utlopt, og Puritan Giles Allen nektet a forny leietaket. Det ble funnet en klausul i leieavtalen som gjorde at Burbage kunne demontere bygningen pa stedet og bruke materialer som ble gjenvunnet. Richard og Cuthbert Burbage med deres troupe, inkludert William Shakespeare, noen arbeidere og tomrere gikk alle til Theatre under omslag pa natten og revet Theatre. De brukte tommeret i bygging av Globe lekehus pa Bankside, Southwark. Da Alleyn l rte om riving, saksokte han Burbages for skyld og tyveri av byggematerialene, men saken ble avvist.

James Burbage og Dr. John Dee (1527-1608)

James Burbage konsulterte Dr. John Dee pa design og bygging av The Theatre. Den beryktede Dr. Dee, kjent som en tryllekunstner og alkymist, var ogsa sv rt kunnskapsrik om arkitektur. James Burbage stod pa Dees omfattende arkitektoniske bibliotek for a designe planene for bygging av The Theatre.

James Burbage og ‘Blackfriars Theatre’

The Blackfriars Theatre var en disused dominikanske priory som ble konfiskert i 1538 da Henry VIII loste klostrene. Blackfriars innendors lekehus ble opprinnelig etablert som et teater i 1576 for barna til kapellet Royal. I 1596 kjopte James Burbage eiendommen. Han begynte umiddelbart a konvertere den til et innendors lekehus for Lord Chamberlain’s Men – et godt sted for vinterproduksjoner. Men etter lokal opposisjon, ble det re-leaset til et selskap av guttspillere, og brutt stoppet til James Burbages planer. James Burbage dode i 1597. Selskapet av guttspillere i Blackfriars ble opplost i 1608, og Richard og Cuthbert Burbage, James sonner, brakte raskt sammen et midlertidig syndikat av skuespillere for igjen a kjore Blackfriars lekehus. Fra slutten av 1609 tok kongens menn Blackfriars Theatre.

Doden av James Burbage.

James Burbage dode i den bittert kalde vinteren i 1597. Teatret var bare noen fa hundre meter fra St. Leonards Church i Holywell Street, Shoreditch. Det er i kirkens grunnlag at James Burbage sammen med andre skuespillere fra notatet fra begravelsen er begravet.


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!