Det er ikke nok ripervolumer tilgjengelig.

Det er ikke nok ripervolumer tilgjengelig.

8. september 2008 03:56.

182ACAL4 OFF_SITE_POOL FULL OFFSITE 1.

184ACAL4 OFF_SITE_POOL FULL OFFSITE 35.

192ACAL4 OFF_SITE_POOL FULL OFFSITE 49.

295ACAL4 OFF_SITE_POOL FULL OFFSITE 52.

298ACAL4 OFF_SITE_POOL FILLING READWRITE 0.

299ACAL4 OFF_SITE_POOL FULL UNAVAILAB 75.

180ACAL4 ON_SITE_POOL FILLING READONLY 0.

261ACAL4 ON_SITE_POOL FILLING READONLY 0.

190ACAL4 ON_SITE_POOL FILLING READWRITE 0.

191ACAL4 ON_SITE_POOL FULL READWRITE 0.

263ACAL4 ON_SITE_POOL FULL READWRITE 50.

297ACAL4 ON_SITE_POOL FULL READWRITE 34.

305ACAL4 ON_SITE_POOL FULL READWRITE 0.

183ACAL4 ON_SITE_POOL FILLING UNAVAILAB 38.

264ACAL4 ON_SITE_POOL FILLING UNAVAILAB 0.

296ACAL4 DBSNAPSHOT 2008-09-01.

193ACAL4 BACKUPFULL 2008-09-02.

ANR1462I RUN: Kommandoskript VER_TAPES ble fullfort.

ANR2034E SELECT: Ingen treff funnet ved hjelp av dette kriteriet.

ANR1462I RUN: Kommandoskript VER_TAPES_A_ENTRAR fullfort vellykket.

Oppbevaringsbassengnavn: OFF_SITE_POOL.

Enhetsklassenavn: DEVCL_LTO.

Anslatt kapasitet: 1,161,032,9.

Skalert kapasitet brukt:

Volum Status: Full.

Pst. Gjenkjenningsbar plass: 75,2.

Skrapelengde ?: Ja.

I feilmelding ?: Nei

Antall skrivbare sider: 1.

Antall ganger montert: 13.

Skriv pass nummer: 1.

Ca. Dato sist skrevet: 05-07-08 09:13:55.

Ca. Dato sist lest: 23-06-08 10:00:26.

Dato ble ventet:

Antall skrivefeil: 0.

Antall lesefeil: 0.

Volumet er MVS Lanfree Capable: Nei.

Siste oppdatering av (administrator):

Sist oppdatert dato / klokkeslett: 23-06-08 09:58:25.

Begynn Reclaim Periode:

Avslutt gjenopprettingstid:

Diskkrypteringsnokkelbehandling: Ingen.

Oppbevaringsbassengnavn: ON_SITE_POOL.

Enhetsklassenavn: DEVCL_LTO.

Anslatt kapasitet: 1.600.000,0.

Skalert kapasitet brukt:

Volum Status: Fylling.

Pst. Gjenkjenningsbar plass: 0,5.

Skrapelengde ?: Ja.

I feilstatus ?: Ja.

Antall skrivbare sider: 1.

Antall ganger montert: 494.

Skriv pass nummer: 1.

Ca. Dato sist skrevet: 14-08-08 16:42:10.

Ca. Dato sist lest: 15-08-08 09:03:53.

Dato ble ventet:

Antall skrivefeil: 1.

Antall lesefeil: 0.

Volumet er MVS Lanfree Capable: Nei.

Siste oppdatering av (administrator):

Sist oppdatert dato / klokkeslett: 09-08-08 20:31:00.

Begynn Reclaim Periode:

Avslutt gjenopprettingstid:

Diskkrypteringsnokkelbehandling: Ingen.

Oppbevaringsbassengnavn: ON_SITE_POOL.

Enhetsklassenavn: DEVCL_LTO.

Anslatt kapasitet: 1.600.000,0.

Skalert kapasitet brukt:

Volum Status: Fylling.

Pst. Gjenkjenningsbar plass: 0,0.

Skrapelengde ?: Ja.

I feilstatus ?: Ja.

Antall skrivbare sider: 1.

Antall ganger montert: 252.

Skriv pass nummer: 1.

Ca. Dato sist skrevet: 25-07-08 21:01:46.

Ca. Dato sist lest: 02-08-08 14:48:03.

Dato ble ventet:

Antall skrivefeil: 1.

Antall lesefeil: 0.

Volumet er MVS Lanfree Capable: Nei.

Siste oppdatering av (administrator):

Sist oppdatert dato / klokkeslett: 10-07-08 15:59:25.

Begynn Reclaim Periode:

Avslutt gjenopprettingstid:

Diskkrypteringsnokkelbehandling: Ingen.

Oppbevaringsbassengnavn: ON_SITE_POOL.

Enhetsklassenavn: DEVCL_LTO.

Anslatt kapasitet: 1.600.000,0.

Skalert kapasitet brukt:

Volum Status: Fylling.

Pst. Gjenkjenningsbar plass: 38,0.

Skrapelengde ?: Ja.

I feilmelding ?: Nei

Antall skrivbare sider: 1.

Antall ganger montert: 5.339.

Skriv pass nummer: 1.

Ca. Dato sist skrevet: 21-07-08 22:26:42.

Ca. Dato sist lest: 21-07-08 09:01:21.

Dato ble ventet:

Antall skrivefeil: 0.

Antall lesefeil: 0.

Volumet er MVS Lanfree Capable: Nei.

Siste oppdatering av (administrator):

Sist oppdatert dato / klokkeslett: 13-05-08 07:02:24.

Begynn Reclaim Periode:

Avslutt gjenopprettingstid:

Diskkrypteringsnokkelbehandling: Ingen.

Oppbevaringsbassengnavn: ON_SITE_POOL.

Enhetsklassenavn: DEVCL_LTO.

Anslatt kapasitet: 1.600.000,0.

Skalert kapasitet brukt:

Volum Status: Fylling.

Pst. Gjenkjenningsbar plass: 0,0.

Skrapelengde ?: Ja.

I feilmelding ?: Nei

Antall skrivbare sider: 1.

Antall ganger montert: 1.486.

Skriv pass nummer: 1.

Ca. Dato for siste skriftlig: 14-08-08 18:01:36.

Ca. Dato sist lest: 10-08-08 10:38:13.

Dato ble ventet:

Antall skrivefeil: 0.

Antall lesefeil: 0.

Volumet er MVS Lanfree Capable: Nei.

Siste oppdatering av (administrator):

Sist oppdatert dato / klokkeslett: 25-07-08 23:24:24.

Begynn Reclaim Periode:

Avslutt gjenopprettingstid:

Diskkrypteringsnokkelbehandling: Ingen.

& # 039; utilgjengelig & # 039; stat. Hvis du forventer at de blir brukt og skrevet til, gjor.

dem lese-skrive (READW) status. Hvis de da vender tilbake til deres forrige.

stat, du ma finne ut hvorfor.

feil pa disse volumene.

Det er ikke nok ripervolumer tilgjengelig. Tilstand (0 slots og q libv like etterpa mens biblioteket fortsatt stilte seg,

sa ena ses. Det er ingen betydning i a kjore q libv mens.

quiesced, men det tar ingen tid a gjore det, og det er viktig a vise.

spor mens biblioteket ikke gjor noe, og du far bedre resultater.

hvis ingenting er montert ogsa. Hvis du ikke har lov til a disa ses, og du.

fa «Bibliotek & lt; biblioteknavn & gt; er opptatt. «, fortsett a prove for du far en lop.

uten den meldingen, eller vi kan ikke se sporene. Vi far fremdeles sporet.

telle, men det er bedre a ha detaljene, bare i tilfelle.

Da kan vi begynne a finne ut hva som eier hvilket volum, hvor de alle.

er, og hva vi kan gjore med det.

Med held og lykke har du et godt designet men forsomt system, og vi.

finn at du bare trenger a ha operasjonene folk holder noen band.

i din I / O-dor, og du kan sjekke dem inn som en skrape.

Derimot er det en annen type flaks.

listen med potensielt tusenvis av sporringer.

Fra: ADSM: Dist Stor Manager [mailto] On Behalf Of.

Sendt: Mandag, 8. september 2008 kl. 16:50.

Til: ADSM-L gratis band.

Fra: ADSM: Dist Stor Manager [mailto] On Behalf Of.

Sendt: 08. september 2008 23:50.

Til: ADSM-L


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!