Borgerkrigen Muse.

Borgerkrigen Muse.

Navigasjon.

Black Jack Battlefield.

Tilgjengelig umiddelbart pa Amazon: Trans-Mississippi Musings Pressemeldinger en ny bok Quantrill’s Revenge: En omfattende guideguide til William C. Quantrill’s Raid of Lawrence, Kansas.

Na tilgjengelig: En dag sen og en dollar kort: Skjebnen til A. J. Smiths kommando under prisen 1864 Missouri Raid av Dick Titterington.

Na tilgjengelig: Sterling prisavkastning: Den sorlige motoffensen til a gjenoppta Missouri i 1861, Trans-Mississippi Musings Volume 3 av Dick Titterington.

Black Jack Battlefield.

Veibeskrivelse: Black Jack Battlefield [Waypoint = N38 45.833 W95 07.850] ligger ost for Baldwin City, Kansas 66006 i Robert Hall Pearson Memorial Park like sor for US Highway 56 pa County Road E 2000.

Ga tilbake til US Highway 56 og sving til venstre vest. Ta den forste til venstre (sor) mot E 2000 Road. Inngangen til Black Jack Battlefield vil v re omtrent 0,2 miles foran pa hoyre side.

Beskrivelse: Du star ca 100 meter nordost for hvor kampene skjedde 2. juni 1856 mellom frie statlige tilhorere ledet av John Brown og pro-slaveri stottespillere ledet av Henry Clay Pate. Pass pa a stoppe pa dekket piknikomradet og hente et par brosjyrer. En av brosjyrene er en selvstyrt tur pa slagmarken. Den selvstyrte turen er levert av Black Jack Battlefield Trust.

I sentrum av det inngjerdede omradet er en Stenmarkor [Veipunkt = N38 45.840 W95 07.854] til minne om Slaget om Black Jack og har paskriften:

«Forste kamp mellom frie og slave stater kjempet pa disse grunnene 2 juni 1856»

Bare litt til hoyre er tre fortolkningsskilt [Waypoint = N38 45.842 W95 07.855] om Robert Hall Pearson Memorial Park og Battle of Black Jack.

«Battle of Black Jack» fortolkende tegn til venstre har tekst som lyder som folger:

«Borgerkrigen i Kansas!»

«La ikke knivene til pro-slaveri v re kledd, mens det er en avskaffelse i territoriet.»

Squatter Sovereign, proslavery avis i Atchison, Kansas Territory, 10. juni 1856.

Pa dette nettstedet ved daggry 2. juni 1856 ledet avskaffelsesmannen John Brown en fri-statsmilit r, med medbefaler Samuel Shore, i a angripe leiren til en proslaverstyrt ledet av Henry Clay Pate. Kollisjonen var den forste kollisjonen mellom proslaver og antislaver-grupper og anses av noen som det forste slag i borgerkrigen.

Mennene pa begge sider, sannsynligvis totalt rundt 90 til 100 personer, engasjert i intens kamp i flere timer i klofter og hoyt gress pa stedet. Til slutt ble ingen drept. Pate, trodde han var outnumbered og muligens omgitt, til slutt overgitt til John Brown.

John Brown ledet antislavery-militsen i kampen om Black Jack. En utr ttelig fiende av slaveri, Brown hadde kommet til Kansas Territory i 1855 med flere voksne sonner og andre slektninger a jobbe for arsaken. Etter sine senere forsok pa a oppfordre et slaveoppror i Virginia ble Brown hengt for forresten i 1859.

Brown holdt Pate’s bowie kniv som et kamptrofe etter overgivelsen pa Black Jack. Brown viste senere kniven til en Connecticut smed, for a bruke som et monster for a lage 1000 lignende kniver som skulle monteres pa poler. Disse var de beromte lopene som Brown hapet a fa et slaveoppror etter 1859-raidet pa Harper’s Ferry.

Henry Clay Pate ledet proslavermennene pa Black Jack. Sonnen til en slaveholdende familie i Bedford County, Virginia, hadde Pate kommet vest for a fremme proslaverarsaken i Kansas Territory. Han ble senere drept mens han sloss for Confederacy i slaget ved Yellow Tavern i n rheten av Richmond i mai 1864.

Som bosettere flyttet vestover i arene for borgerkrigen vokste debatten om slaveri. Ville slaveri bli tillatt i de nye statene som kommer inn i unionen? I 1854 ble det nylig dannede Kansas-territoriet et fokus pa problemet.

Proslavery og antislavery backers helles i omradet. Folelser gikk hoyt, og politisk konflikt ble snart voldelig. Borgere pa begge sider av slaveriet problemet dannet fri-wheeling militser. Flere hendelser varen 1856 forte saker til et hode. Proslavery menn sparket byen Lawrence, et antislavery hoyborg. John Browns menn utforte det blodige nattsmordet pa flere proslavermenn pa «Pottawatomie Massacre». Henry Clay Pate og hans proslaverymilit r kom da og lette etter Brown. Resultatet var slaget ved Black Jack.

Den noyaktige omfanget av kampstedet er usikkert, men bevis viser at landmarken mellom raviner til venstre var sentrum for handlingen og den sannsynlige plasseringen av Pates overgivelse. Besokende kan krysse broen og ga rundt pa slagmarken. De eldre treskiltene ble plassert der pa 1960-tallet. De er basert pa minnene om Samuel Shore, som kjempet her med John Brown. Han kom tilbake i 1911 og pekte pa plasseringene av bestemte hendelser i kampen.

Rapporter om sammenstotet pa Black Jack viste seg snart i aviser i Kansas Territory og over hele nasjonen. Brown selv skrev en konto til New York Tribune, 11. juli 1856.

«Hadde jeg visst hvem jeg kjempet, ville jeg ikke stole pa et flagg med vapenhvile. kaptein Brown befalte meg a bestille firmaet mitt for a legge ned armene sine. Han satte en revolver i brystet, og gjentok kommandoen, og ga meg en eller to minutter for a gjore bestillingen »

Henry Clay Pate pa John Brown pa slaget av Black Jack, New York Tribune, 15. juni 1856.

Kaptein Pate haner meg med de mest u rlige bruddene pa rettighetene sikret under et vapenskjolds flagg, men sier: Mitt formal var a fa tid, og om mulig har fjendtligheter suspendert for en stund. �Sa mye, pa sitt eget sprak, for godt tro, som han fant meg sa fattig av. �John Brown skriver fra Lawrence, Kansas Territory, 1. juli 1856, til New York Tribune, 10. juli 1856.

Jacob Lawrence, en kunstner fra det 20. arhundre, malte flere serier som skildrer folk og steder i afrikansk amerikansk historie. Dette maleriet av Battle of Black Jack var en del av hans John Brown-serie, fullfort i 1941.

Slaget om Black Jack, men glemt av mange, har levd pa som et symbol pa konflikten over slaveri som forte til den nasjonale borgerkrigen i 1861.

«Talk vil ikke gjore noe bra. Den tiden er forbi. Det vi na trenger er menn, penger og rifler. »

Frittstaende bosetter Charles A Wright, i et brev skrevet fra Lawrence, Kansas Territory, 16. juni 1856.

‘Black Jack Battlefield & Nature Park’ fortolkningsskilt i senteret har tekst som lyder som folger:

Landet du ser for deg har historier for a fortelle – – – historier om kampen for menneskerettigheter og friheter, historier om den vestlige grensen.

Slaget om Black Jack, kjempet pa dette nettstedet 2. juni 1856, anses av mange a ha v rt det forste slaget ved den amerikanske borgerkrigen. Da Kansas Territory apnet for bosetting i 1854, ble det raskt oversvommet med proslaver og frittstaende nybyggere. Disse motsatte gruppene kjempet for politisk dominans over sporsmalet om slaveri burde bli tillatt i territoriet.

Dette landet gjenspeiler ogsa prosessen med whits bosetting pa grensen. Settlers skyver vestlige fordrevne innfodte og omformet det naturlige miljoet.

Santa Fe Trail, en stor motorvei for frakt mellom USA og Mexico, krysset pr rien i n rheten. Vognforere stoppet her for a leiren og for a vanne deres oser og muldyr.

Pa slutten av 1800-tallet ble dette landet en del av Robert Hall Pearson Farm. Pearson hadde kjempet i Slaget om Black Jack og senere kjopt areal her, inkludert slagmarken: Som mange grunne bosettere bodde Pearson pa landet og oppdrett den, oppdrettsvekst og vokser en rekke avlinger.

I lys av rask boligutvikling kjopte berorte personer dette 40 hektar store omradet i 2003 for a bevare historiske omrader og gronne omrader. Black Jack Battlefield Trust, en ideell organisasjon, antok eierskap i juni 2004. Slagmarkstedet er oppfort pa bade nasjonale og statlige register over historiske steder. Pearson garden er pa Register of Historic Kansas Places.

Stiftelsen planlegger de neste arene a plassere skilting, utstillinger og andre besokende i Black Jack Battlefield og Nature Park.

Planer ringer til et besokssenter i n rheten av slagmarken. Innendors utstillinger og utendors skilting vil fortelle historien om Slaget ved Black Jack som en del av historien om Kansas Territory og den amerikanske borgerkrigen. Garden vil bli restaurert til sin opprinnelige 1880-tallet utseende. Utstillinger og utdanningsprogrammer vil hjelpe besokende til a oppleve arbeidene fra en gard fra 1800-tallet.

Stiftelsen arbeider ogsa med a etablere et nettverk av naturstier med tolkningsskilt gjennom hele eiendommen. Besokende som gar pa stiene kan nyte utendors, observere dyreliv og l re om prairie okosystemer, inkludert et 15 hektar restaurert tallgrass pr rieomrade sor for parken.

Omradet er en stjerneattraksjon i det nylig etablerte Freedom Frontier National Heritage Area. Heritage-omradet, overvaket av National Park Service, er en tilknytning av attraksjoner i ostlige Kansas og vestlige Missouri som er relatert til det historiske temaet i kampen mot slaveri og menneskerettigheter.

Teksten «Den naturlige miljoet» til hoyre har tekst som lyder som folger:

Landskapet i nordost Kansas for bosetningen var for det meste treeless prairie, krysset av sma bekker. Kort gress vokste oppover, mens omrader rundt elver og bekker stottet hoyt gress, busker og tr r. Dette nettstedet ble kjent som Black Jack pa grunn av en stand av Black Jack eik rundt fjellene.

Utsikten av landet her har blitt forandret de siste to arhundrene av bade reisende og bosettere.

Santa Fe Trail.

Amerikanske statsborgere fikk ikke lov til a bosette seg i dette omradet for etableringen av Kansas Territory i 1854. Dette stedet hadde allerede blitt pavirket av ar med tung godstrafikk langs den n rliggende Santa Fe-stien. Denne store handelsruten som kjorer mellom Westport (na Kansas City) og Santa Fe, i Mexico (na New Mexico), ble apnet i 1821.

Campingvogner pa 50 eller 60 store godsvogner reiste stien. Den naturlige varen og bekker pa dette nettstedet gjorde det til en favorisert campingplass og vanning spot langs stien.

Spor pa tvers av de to kloftene antas a ha blitt dannet av ar med vognrafikk inn i dette vannet og campingplassen.

Robert Hall Pearson Farm.

Til venstre, utover piknikhyllen, er det flere rader med tr r. Disse er sukkeraksler, plantet av Robert Hall Pearson. Pearson hadde kjempet ved siden av Brown pa Black Jack og senere returnert for a kjope land for sitt hjem og sin gard.

Som mange tidlige bonder i nordost-Kansas eksperimenterte Pearson med spesialavlinger. Dette antas a v re det eneste stedet i Kansas hvor lonnsukker ble produsert. Garden produserte ogsa frukthageavlinger, korn og husdyr.

Pearson garden, inkludert et ramhus bygget rundt 1890, star pa en hoyde i sor, med utsikt over slagmarken.

Robert Hall Pearson, en innfodt i England, vokste opp i Pennsylvania. Han kom til Kansas i 1854 som en bosetter og antislavery advokat. Pearson bosatte seg pa denne garden rundt 1860 og oppdrettet her til sin dod i 1906.


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!